Integritetspolicy


Senast uppdaterad den 26 november 2023
Giltig från den 26 november 2023

Denna integritetspolicy beskriver Evess AB:s, beläget på Kastellgatan 17, Göteborg 413 07, Sverige, e-post: info@evess.se, telefon: 076-848 88 93, policyer för insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://www.evess.se). (”Tjänsten”). Genom att komma åt eller använda Tjänsten, samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen använd inte Tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn blir effektiv 180 dagar efter att den reviderade policyn publicerats i Tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av Tjänsten efter denna tid kommer att innebära ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du periodvis granskar denna sida.

Information vi samlar in

Vi kommer att samla in och behandla följande personlig information om dig:

Hur vi samlar in din information

Vi samlar in/får information om dig på följande sätt:

Hur vi använder din information

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

Hur vi delar din information

Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att söka ditt samtycke, utom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

Lagring av din information

Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton förblir inaktiva eller så länge vi behöver den för att uppfylla de syften för vilka den samlades in, som beskrivits i denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder för dokumentation/rapportering enligt tillämplig lag eller för andra legitima skäl som genomdrivande av rättsliga rättigheter, bedrägeribekämpning, etc. Återstående anonym information och aggregerad information, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter

Beroende på vilken lag som gäller, kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller motsätta dig den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (porta) din personliga information till en annan enhet, återkalla alla samtycken du har gett oss att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål hos en statlig myndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Cookies Etc

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i relation till dessa spårningstekniker, vänligen se vår hantering av cookies.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men, med tanke på de inneboende riskerna, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera säkerheten för någon information som du överför till oss och du gör så på egen risk.

Klagomål / Dataskyddsombud

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av din information som är tillgänglig hos oss, kan du e-posta vårt klagomålshanterare på Evess AB, Kastellgatan 17, Göteborg, e-post: info@evess.se. Vi kommer att hantera dina problem i enlighet med tillämplig lag.