Garanti och Retur


1.1

Produktgarantin täcker enbart ursprungliga tillverkningsfel och inte defekter som uppstår i samband med eller efter ändring av produktens funktion och utseende. Med det menas t.ex. en ombyggnad, uppgradering eller en annan konfiguration av produkten som skiljer sig från dess ursprung. Orderbekräftelsen är det du behöver visa för att utöva din garanti. Olika produkter har olika garantiperioder, läs mer på produktsidan om vad som gäller för din produkt. Garantier för våra fordon gäller endast om all service, underhåll och reparationer har gjorts enligt användarhandboken och om servicen utförs av en verkstad med tillhörande kvitto.

1.2

Din rätt att meddela om bristande överensstämmelse omfattar produkter som är defekta enligt gällande lagstiftning om konsumentskyddet. Kunder som vill hävda defekter i beställda produkter måste kontakta oss direkt när defekten upptäckts med detaljerad information. Kontaktuppgifterna finns på våran hemsida. Meddelanden om bristande överensstämmelse som ges inom två månader från det att du upptäckte defekten anses alltid ha lämnats in i tid. Du har en treårig rätt att meddela bristande överensstämmelse för produkter som köpts på webbplatsen. Du bör alltid meddela om avvikelser så tidigt som möjligt efter att du upptäckt avvikelsen.

1.3

Vi betalar alltid retur då meddelanden om avvikelser har accepterats.

1.4

När en produkt har returnerats och meddelandet om bristande överensstämmelse har godkänts, kompenserar vi dig enligt villkoren i gällande lagstiftning om konsumentskydd. Detta sker oftast inom 30 dagar efter mottagandet av meddelandet om avvikelse, men kan ta längre tid beroende på produkttypen. Vi förbehåller oss rätten att avslå ett meddelande om bristande överensstämmelse, om det visar sig att produkten inte är defekt enligt villkoren i gällande lagstiftning om konsumentskydd. Vid anmälan om bristande överensstämmelse följer vi riktlinjerna från Konsumenttvister (www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

1.5

Garantier för våra olika fordon gäller endast om all service, underhåll och reparation som krävs enligt användarhandboken och serviceplanen utförs av en verkstad och ett kvitto finns.

1.6

Vi betalar kostnaden för reparationer av godkända garantifel. Du bör alltid kontakta vår kundtjänst först om ett garantifel uppstår. Verkstaden dit du tar ditt fordon måste kontakta oss innan du utför någon reparation. Vi betalar inte kostnaden för reparationer utförda utan vårt godkännande. Du är ansvarig för att hitta en lokal verkstad och boka ditt fordon. Du är också ansvarig för att ta ditt fordon till en verkstad för reparation och för att hämta det efteråt.

1.7

Vi erbjuder två års garanti på alla våra fordon. Vi erbjuder även ett års garanti för batterierna. Läs mer nedan. Den två-åriga garantin vi tillhandahåller täcker tillverkningsfel. Garantin inkluderar inte inbyggnads- eller justeringsåtgärder som kan krävas för installation eller i samband med service eller slitage på örbrukningsmaterial som batterier, däck, bromsbelägg, trådar, lampor eller annat normalt slitage.

Ett batteri är en förbrukningsvara och är föremål för ett års garanti. För att säkerställa att batteriet har maximal livslängd är det viktigt att följa underhållsråden. Glöm inte att ett batteri behöver underhållsuppladdning om fordonet inte används regelbundet eller om du kör mindre än 10 km varje gång du startar den.

Reservdelar är föremål för ett års garanti, med undantag för slitagedelar och arbetstid hos verkstäder, vilka är föremål för en tre månaders garanti.

Garantin omfattar inte:

Fel eller skador som orsakats tillföljd av felaktig användning av produkten, felaktig installation / justering / inställningar eller otillräckligt underhåll och/eller service. Om ett fordon har justerats, dvs om delar ändrats från den ursprungliga designen eller om inte originaldelar använts. Även fordon som använts i kommersiella ändamål.