Garanti og returer


1.1

Produktgarantien dekker kun originale fabrikasjonsfeil og ikke feil som oppstår i forbindelse med eller etter endringer i produktets funksjon og utseende. Med det menes f.eks. en ombygging, oppgradering eller annen konfigurasjon av produktet som avviker fra opprinnelsen. Ordrebekreftelsen er det du må vise for å utøve garantien. Ulike produkter har ulike garantiperioder, les mer på produktsiden om hva som gjelder for ditt produkt. Garantier for våre kjøretøy gjelder kun dersom all service, vedlikehold og reparasjoner er utført i henhold til bruksanvisningen og dersom servicen utføres av et verksted med tilhørende kvittering.

1.2

Din rett til å varsle om avvik dekker produkter som er defekte i henhold til gjeldende forbrukerbeskyttelseslovgivning. Kunder som ønsker å påberope seg mangler ved bestilte produkter, må kontakte oss umiddelbart etter oppdagelse av mangelen med detaljert informasjon. Kontaktinformasjonen finner du på nettsiden vår. Meldinger om avvik gitt innen to måneder etter at du oppdaget mangelen, anses alltid for å være sendt til rett tid. Du har tre års rett til å varsle avvik for produkter kjøpt på nettsiden. Du bør alltid rapportere avvik så snart som mulig etter at du oppdager avviket.

1.3

Vi betaler alltid retur når varsler om avvik er akseptert.

1.4

Når et produkt har blitt returnert og varselet om avvik er godkjent, vil vi kompensere deg i henhold til vilkårene i gjeldende forbrukerbeskyttelseslovgivning. Dette skjer vanligvis innen 30 dager etter mottak av varselet om avvik, men kan ta lengre tid avhengig av produkttype. Vi forbeholder oss retten til å avvise en melding om avvik dersom det viser seg at produktet ikke er defekt i henhold til vilkårene i gjeldende forbrukerbeskyttelseslovgivning. Ved rapportering av mislighold følger vi retningslinjene fra Konsumentvister (www.arn.se). Mer informasjon er tilgjengelig på www.konsumentverket.se.

1.5

Garantier for våre ulike kjøretøy gjelder kun dersom all service, vedlikehold og reparasjon som kreves i henhold til instruksjonsbok og serviceplan er utført av et verksted og kvittering foreligger.

1.6

Vi betaler kostnadene for reparasjoner for godkjente garantifeil. Du bør alltid kontakte vår kundeservice først hvis det oppstår en garantifeil. Verkstedet der du tar kjøretøyet ditt må kontakte oss før du utfører eventuelle reparasjoner. Vi betaler ikke kostnadene for reparasjoner utført uten vår godkjenning. Du er ansvarlig for å finne et lokalt verksted og bestille kjøretøyet ditt. Du er også ansvarlig for å ta bilen til et verksted for reparasjon og for å hente den i etterkant.

1.7

Vi tilbyr to års garanti på alle våre kjøretøy. Vi tilbyr også ett års garanti på batteriene. Les mer nedenfor. Den toårige garantien vi gir dekker produksjonsfeil. Garantien omfatter ikke installasjons- eller justeringsoperasjoner som kan være nødvendige for installasjon eller i forbindelse med service eller slitasje på forbruksvarer som batterier, dekk, bremseklosser, ledninger, lys eller annen normal slitasje.

Et batteri er en forbruksvare og er underlagt ett års garanti. For å sikre at batteriet har maksimal levetid er det viktig å følge vedlikeholdsrådene. Ikke glem at et batteri trenger vedlikeholdslading hvis kjøretøyet ikke brukes regelmessig eller hvis du kjører mindre enn 10 km hver gang du starter det.

Reservedeler er underlagt ett års garanti, med unntak av slitedeler og verkstedarbeidstid som er underlagt tre måneders garanti.

Garantien dekker ikke:

Feil eller skade forårsaket av feil bruk av produktet, feil installasjon/justering/innstillinger eller utilstrekkelig vedlikehold og/eller service. Hvis et kjøretøy har blitt justert, dvs. hvis deler er endret fra den opprinnelige designen eller hvis originaldeler ikke er brukt. Også kjøretøy som har vært brukt til kommersielle formål.