Personvernerklæring


Sist oppdatert 26. november 2023
Gyldig fra 26. november 2023

Denne personvernerklæringen beskriver Evess ABs, lokalisert på Kastellgatan 17, Gøteborg 413 07, Sverige, e-post: info@evess.se , telefon: 076-848 88 93, retningslinjer for innsamling, bruk og avsløring av informasjonen din som vi samler inn inn når du bruker nettsiden vår ( https://www.evess.se ). (tjenesten»). Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, samtykker du til innsamling, bruk og utlevering av informasjonen din i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar dette, vennligst ikke bruk tjenesten.

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst uten varsel til deg og vil legge ut den reviderte personvernerklæringen på tjenesten. De reviderte retningslinjene trer i kraft 180 dager etter at de reviderte retningslinjene er lagt ut på tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av tjenesten etter dette tidspunktet vil utgjøre din aksept av den reviderte personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du går gjennom denne siden med jevne mellomrom.

Informasjon vi samler inn

Vi vil samle inn og behandle følgende personopplysninger om deg:

Hvordan vi samler inn informasjonen din

Vi samler inn/innhenter informasjon om deg på følgende måter:

Hvordan vi bruker informasjonen din

Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:

Hvordan vi deler informasjonen din

Vi vil ikke overføre din personlige informasjon til noen tredjepart uten å søke ditt samtykke, bortsett fra i begrensede omstendigheter beskrevet nedenfor:

Lagring av informasjonen din

Vi vil beholde din personlige informasjon hos oss i 90 dager til 2 år etter at brukerkontoer forblir inaktive eller så lenge vi trenger dem for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan trenge å beholde visse opplysninger i lengre perioder for dokumentasjon/rapportering som kreves av gjeldende lov eller av andre legitime grunner som håndheving av juridiske rettigheter, svindelforebygging osv. Gjenværende anonym informasjon og aggregert informasjon, som verken identifiserer deg (direkte eller indirekte), kan lagres på ubestemt tid.

Dine rettigheter

Avhengig av hvilken lov som gjelder, kan du ha rett til å få tilgang til og korrigere eller slette dine personopplysninger eller få en kopi av dine personopplysninger, begrense eller protestere mot aktiv behandling av dataene dine, be oss om å dele (portere) dine personopplysninger til en annen enhet, trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt oss til å behandle dataene dine, rett til å sende inn en klage til en offentlig myndighet og andre rettigheter som kan være relevante under gjeldende lover. For å utøve disse rettighetene kan du skrive til oss. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.

Cookies osv

For å lære mer om hvordan vi bruker disse og dine valg i forhold til disse sporingsteknologiene, se vår administrasjon av informasjonskapsler .

Sikkerhet

Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. Men gitt de iboende risikoene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet, og følgelig kan vi ikke garantere sikkerheten til informasjonen du sender til oss, og du gjør det på egen risiko.

Klager / Databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av informasjonen din som er tilgjengelig hos oss, kan du sende e-post til vår klagebehandler på Evess AB, Kastellgatan 17, Gøteborg, e-post: info@evess.se . Vi vil håndtere dine bekymringer i samsvar med gjeldende lov.