Elmoped Guide

 

 

 1. Batteri
 2. Säkerhetsanvisningar
 3. Använding
 4. Före använding
 5. Underhåll
 6. Laddning av batteri
 7. Inspektion av elmoped

 

 

 

BATTERI

Varje batteri är ett litiumbatteri och har en spänning på 60 V och 20 Ampère timmar. Vikten är 9,8 kg är portabelt vilket gör att man enkelt kan ta ut batteriet och ladda det på valfri plats. Viktigt är att det laddas under tak, helst i garage eller inomhus. 

 

 

SÄKERHETSANVISNINGAR


Det är viktigt att alltid köra försiktigt följa trafikreglerna och begränsa hastigheten till väganvisningarna. Elmopeden har ett kraftigt vridmoment och det är bäst att vara försiktig, speciellt i början innan man är van. (Observera att den säkraste hastigheten elmopedrna är 40 km/h)
Innan du kör är det viktigt att du bekantar dig med elmopedens alla funktioner. Tips: kör med en hastighet som tillåter dig att testa alla funktioner i lugn och ro, på så sätt förebygger du skada på person och fordon.
Varning: Låna inte ut elmopeden till personer som inte är berättigade att köra och som inte vet alla elmopedens funktioner. T.ex är det extremt farligt att köra med en hand, utan händer eller påverkad.
Var extra uppmärksam på regniga dagar. Att köra på regniga dagar kräver uppmärksamhet på grund av halkrisk. Var noggrann med din hastighet och var försiktig i svängar och vid inbromsningar, se även upp för hala ytor såsom brunnslock. Kom även ihåg att bromsa i förväg för att förhindra olyckor.
Använd alltid hjälm och fäst den ordentligt innan du kör.

 
FÖRE ANVÄNDNING

 

Var noggrann med att underhålla elmopeden – tvätta och inspektera din elmoped innan användning.
Serienumret är inritat på varje moped och du hittar det nere vid fotstödet. Motornumret är märkt på motorns utsida.
Det är viktigt att inte överbelasta elmopeden, det är både för din egen säkerhet och mopedens.
Styrets finhetsgrad kan variera när fordonet lastas med tyngre föremål eller lossas. Om elmopeden tappar för mycket vikt är det lätt för styret att börja vibrera och det kan bli väldigt farligt. Den nominella lasten av elmopeden är en person, ca 70 kg.
Anmärkningar: lägg endast väskor där det är tillåtet för att undvika skador. Lägg inte saker som bomullsväv och tyg nära motorn.
Inspektion, ta alltid en koll på däck och på mopedens funktioner innan du kör. Vänligen behåll denna vana inför varje användning, vi rekommenderar även regelbunden tvättning av elmopeden. Använd mjuk trasa för att tvätta och spola av scootern för att undvika repor.
Anmärkningar: Undvik att spola vatten direkt in i bromsen eller motorn när du tvättar elmopeden för att förhindra att det reducerar funktionen och livslängden
av mopeden på ett negativt sätt.
Använd inte ånga eller högtryckstvätt när du tvättar elmopeden.

 

Vrid huvudknappen på elmopeden, då tänds styrpulpeten.

Styrningsindikator: Öppna styrningskontakten, vrid åt höger eller vänster, om lampan
lyser regelbundet, det visar att vänster och höger styrning har anslutits.

Voltmeter: när du sätter i strömförsörjningen indikerar den plats som voltmeterpunkterna anger
kraftens tillstånd.

 

 

ANVÄNDNING


Obs! Vänligen öppna inte strömförsörjningen när du kör scootern, då kan en plötslig oväntad avstängning av elmopeden uppstå.

när nyckeln är placerad på ”ON” visar den att strömmen har gått igenom och motorn kan startas. Ta inte ut nyckeln eller stäng av strömmen när du kör. För att stänga av vrid nyckeln till “OFF”, strömmen stängs då av och motorn av. Efter det kan du ta ut nyckeln.

Strålkastarströmbrytare
Slå på knappen – strålkastaren tänds automatiskt.

Gashandtag
Hastigheten blir snabbare när du vrider handtaget moturs, och vice versa, hastigheten blir långsammare när du vrider det medurs. Om du släpper gashandtaget slutar motorn att accelerera.

Tutan
När strömbrytaren är på “ON”, tjuter tutan omedelbart till när du trycker ner tutan. Om det inte är nödvändigt, tryck inte på tutan då den är väldigt högljudd.

Blinkers
Använd blinkers när du vill svänga. Om du vill svänga åt vänster, tryck omkopplaren till vänster; Om du vill svänga åt höger, tryck på omkopplaren till höger. När svängen är över, tryck brytaren till mitten och blinkersen slocknar.
Obs: Stäng av blinkersen för att undvika missförstånd trafikanterna emellan.
Kontroll innan du kör
Kontroll av däck

Kontrollera om däckets tryck är normalt.
Bedöm om trycket är normalt genom att sparka lätt på däcket för att känna om det är tillräckligt mycket luft i däcket. Om trycket känns onormalt, använd däckmåttet för att kontrollera och justera trycket till det normala. Generellt sett är framhjulets normaltryck 250KPa och bakhjulet 250KPa.

Kontrollera om det finns sprickor eller skador på däcket.

Kontrollera om det finns spik, glas eller sten i hjulet.
Obs: Onormalt tryck, sprickor och skador leder till sämre styrningförmåga och kan resultera i att däcket exploderar.

Om däcket har slitits till ca 60%, bör du byta ut däcket till ett nytt.
Undersökningen av lätt utrustning och styrningsindikator.

Sätt i strömförsörjningen och använd ljusströmbrytaren för att kontrollera om strålkastaren och bakljuset fungerar bra

Kontrollera fram- och bakbromsarna.

Använd styrlampan för att se om det fungerar bra.

Kontrollera om det finns skador på ljusapparaten. Undersök försiktigt för att inte påverka den normala enheten.
Föroreningar och skador på reflektorn och registreringsskylten

 1) Undersök om det finns förorening eller skada på reflektorn.
2) Undersök att registreringsskylten är ordentligt fastsatt, om
siffrorna är tydliga och om det finns föroreningar och skador.
Undersökning av styret

Kontrollera att styret sitter ordentigt genom att skaka det upp och ner och vrid vänster och
höger.

Kontrollera att styret är spänt och utan glapp.

 

 

KÖRA RÄTT

 

Att starta:
Vänligen stå vid vänster sida av elscootern och rät upp styret för att se om något onormalt beteende med elmopeden uppstår.

Vrid nyckeln till “ON” för att se om olika lampor, brytare, tuta och strömbrytare
bromshandtag fungerar bra. Om allt är bra kan du köra igång mopeden
kör.

Motorstart
När du sitter på fordonet, vrid sakta gashandtaget försiktigt så kommer hastigheten gradvis att höjas.
Fara: Vid start kontrollera att du sitter på fordonet stadigt, om inte vrid inte på gashandtaget.
Hastighetetsjustering:
Hastigheten kan justeras genom gashandtaget. Accelerationen kommer gradvis.
Lossa gashandtaget om du vill sänka hastigheten.
Användning av broms: effektiviteten blir bättre om du använder främre broms först sedan bakre broms.

 1. När du har gashandtaget i ursprungsläge, tryck in bromshandtaget ordentligt.

 2. Bromsa alltid långsamt, det bästa sättet är att hålla bromshandtaget tills elmopeden står helt stilla.

 3. Bomsa eller sväng aldrig hastigt. Det är den plötsliga bromsen som kan orsaka

  att elmopeden välter eller att tappar kontrollen, vilket är mycket farligt.

  Obs! Det är väldigt farligt att bara bromsa med framhjulet eller bakhjulet eftersom det är lätt att uppstå sladd.

  Körningens uppmärksamhet

 4. Håll naturlig hållning så att du kan köra smidigt.

 5. Driftsäkerheten påverkas av platsen för tvåhjuliga fordonet

  försök gärna att sitta på mitten av sittdynan för att undvika överbelastning

  av framhjulet och skakning av styret som kan leda till faror.

 6. Det är svårt att påskynda vägen som är full av skador och rubbningar så att du bäst ska köra

  långsamt och observera noggrant.

 7. På regniga och snöiga dagar, koncentrera dig och förbered dig på att bromsa i förväg eftersom det är lätt att halka om vägen är våt eller isig. Dessutom, var särskilt uppmärksam på bromsens tillstånd när du tvättar fordonet eller kör genom vatten. Var försiktig med säkerheten eftersom bromseffektiviteten kan försämras efter tvätt eller körning i vatten. Isåfall, bromsa något tills det återhämtar sig till normalt skick.

  Undvik vatten som är över motorns och bromsens lägsta kant.

  Parkeringsmetod

  Ge en signal när du är nära parkeringsplatsen.

  1) Vänligen slå på styrlampan tidigare, var uppmärksam på bak- och sidfordonet och sväng in elmopeden långsamt.

  2) Återställ gashandtaget och använd fram- och bakbromsen i förväg.

 8. När fordonet är helt stilla, stäng av ratten och vrid nyckeln till “OFF”.

 9. När du är stoppad, vänligen stå vid vänster sida, steg huvudstativet och lyft fordonet med händerna.

  Obs: Stoppa inte fordonet i den lutande sluttningen vid parkering. Om fordonet inte skall stå stilla länge kan du bara använda enstativ.

  För att förhindra att fordonet stjäls, vänligen lås stöldskyddet och kom ihåg att ta bort nyckeln.

  Obs: Placera inte barn eller saker vid fotstödet. Följ samtidigt trafikreglerna och kom ihåg säker hastighet.

 

 

Lägg inte batteriet i vätskor som vatten, bensin, läsk och så vidare. Se till att alltid hålla batterit av elmopeden på torra platser. Viktigt är också att mopeden förvaras i garage vintertid. Utomhus ska den förvaras med ett mopedöverdrag för att förlänga livslängden och skydda mopeden i bästa mån. Använd eller lämna inte batteriet i närheten av av eld och se alltid till att elmopeden inte överstiger högre temperaturer än 60 ° C.
Se till att undvika kortslutning mellan de positiva och negativa polerna. Anslut inte de positiva och negativa polerna motsatt när de placeras i elmopeden. Det skadar batteriet.
Undvik närkontakt med elektrolyten, vid närkontakt tvätta händer och kläder ordentligt.
Lagring av litiumbatteriet: Varje batteri har sin livslängd; byt till nytt batteri om elmopedens drifttid är mycket mindre än när nytt.
Ta ut det fulladdade batteriet och ladda det i 2 timmar varannan månad om det finns en längre uppehåll av användning, speciellt vintertid.
Ladda, använd och lagra batteriet på plats långt borta från statisk elektricitet. Torka av anslutningen med torr trasa med jämna mellanrum.
Batteriets användning och lagringstemperatur bör inte överstiga följande
krav. laddning: 0 ° C ~ 45 ° C, urladdning: -20 ° C ~ 60 ° C lagring: -20 ° C ~ + 45 ° C
Användning och underhåll av laddaren.
1) Använd originalladdaren för att ladda enligt denna specifikationsbok. Anta konstant ström och konstant spänning vid laddning, omvänd laddning är förbjuden. Om det positiva och negativa poler är motsatt anslutna, går det ej att ladda. Dessutom kommer omvänd laddning minska urladdningsförmågan och säkerheten för celler, vilket kan orsaka värme och läckage.
2) Kontrollera om laddarens nominella insignalsspänning (AC220V) överensstämmer med kraftsystemets spänning.
3) Det tända röda ljuset indikerar att batteriet laddas medan det tända gröna ljuset visar att strömmen är full. Laddningstiden är cirka 5-6 timmar.
5) Sluta laddningen när batteriet är fulladdat.
6) Skicka batteriet till din verkstad om det blir för varmt eller avger lukt under användning, laddning eller lagring.
7) Ta ut det fulladdade batteriet och ladda det inomhus i 2 timmar varannan månad om det finns ett längre uppehåll av laddning.

 

 

LADDNING AV BATTERI


Lägg laddaren bortom barn när du laddar.
Använd inte fordonet när det inte är fulladdat, annars påverkas batteriets livslängd negativt.
Batteriets kapacitet måste vara lämplig för laddaren. Endast
Use Använd originalladdaren för att ladda
Använd inte laddaren för andra batterier.
Ladda inte med laddaren för blybatteri.
Ladda inte batteriet i urladdningsuttaget. (Förutom om laddning och urladdningsuttagen är samma)
Det finns högspänningskretsar inuti laddaren, ta inte bort dem själv. Håll dig borta från vätska och metallpartiklar för att undvika förstöring och tappa eller slå inte batteriet.
Täck inte något föremål vid laddning, vilket bidrar till god ventilation och värmeavledning. Förhindra samtidigt att vätskor och metallpåfyllning kommer in i laddaren.
CharDenna laddare är bara för inomhusbruk, så använd den i torr miljö.
När det är konstig lukt eller temperaturen är för hög i laddningen, bör den stoppas på en gång och testas och repareras av säljaren.
Användning och underhåll av motor och regulator
Sp Kontrollera om muttern på motorns två sidor lossnar i rätt tid. Kontrollera om motorns ledningar isolerar motorns hölje i god tid. Kontrollera om regulatorns ledningar lossnar i rätt tid.
Sp Kontrollera om säkringen lossnar i rätt tid.
Inspektion och underhåll
För att förlänga fordonets användbara livslängd och säkerställa säkerhet och komfort, vänligen inspektera och underhåll det under all tid. Om fordonet lämnas oanvändt under lång tid bör det också inspekteras i god tid.
När körsträckan når 300 km måste du kontrollera och underhålla fordonet.
Ips Tips vid inspektion
Välj ett plant område och testkör.
Det bör köras i en säker miljö för att inspektera fordonet.
Om det är något ovanligt, vänligen kör efter att problemen har lösts. Om frågan är över din förmåga, vänligen be en auktoriserad verkstad att göra en inspektion.

 


INSPEKTION AV ELMOPED

 

   1. Kontrollera om framgaffeln är böjd eller skadad.

    Skaka styret upp och ner för att kontrollera om det finns något ovanligt ljud på grund av framgaffelns kurva. Om det finns, gå till återförsäljaren för hjälp.

   2. Kontroll av bromsarna:

    Genom att mäta för att se om avståndet som tillåter fritt bromsspel är inom 10-15mm. Om inte, bör justering göras omedelbart. Om bromsspaken är sliten allvarligt (över 2/3) bör den bytas ut direkt.

    NOTERA:

    Efter justering av bromsarna, se till att skruvarna har fastnat för att undvika fara under körning och kom ihåg att först stänga av brytaren och sedan bromsarna.

   3. Kontrollera effekten av bromsarna:

    För att köra på en torr och platt väg med låg hastighet, använd respektive frambroms och bakbroms. inspektera om de fungerar bra.

    NOTERA:

    Dra åt bromshandtaget, om det fortfarande inte fungerar bör man justera avståndet mellan bromsklossar och fälgar.

    Under regniga och snöiga dagar bör man öka bromsavståndet.

    Om det inte finns några speciella maskinverktyg och mätanordningar, gå till närmaste verkstad för att inspektera. Ta inte isär den om du inte känner till funktionen och du vet precis hur man gör, annars kan vissa delar skadas.

   4. Kontroll av däck:

    Kontrollera däck med tryckmätare.

    OBS: onormalt däcktryck, däck som är fullt av sprickor, skadliga eller ovanliga skador osv. Vem som helst av dessa kan leda till gripande eller däckbrott.

    Fordonet körs på vägen undvik kullsten, glas, spikar det kan skada elmopeden. Var snäll och ta hand om sådana saker när du kör. Dessutom bör inspektion ofta göras på parningsytan och sidoytan för att se om några skarpa föremål sticker in i den eller ovanliga skador på grund av att de lämnas oanvända länge.

   5. Motor: motorn består av permamagneter med hög prestanda, yttre rotator med direkt driv och växellös växlingsmekanism. Den är stabil, har stort vridmoment, låg strömförbrukning, stark klättringsförmåga, energisnål, har lång livslängd och väldigt tyst under drift.

    Särskilt underhåll är inte nödvändigt för motorn, men undvik att köra i vatten. Undvik att köra i vatten under regniga dagar. Kontrollera att motorn är fixerad på den bakre undre gaffeln. Om du ser att muttern har lossnat, skruva åt den omedelbart eller be verkstaden kontrollera om du är osäker.

    Controllern: Controllern är styrcentret för det elektrodynamiska systemet, som inkluderar funktionerna för lågspännings och överströmsskydd för batteri, brytningsspak, batteriindikator och steglös hastighetsreglering och E-ABS.

    Styrenheten består utav en-chip mikrodator med hög prestanda för att styra chippet, skicka signal i rätt tid genom komponenter och skicka arbetsordning genom programbehandling. Den har en högeffektiv, balanserad start och snabb acceleration, vilket kan få dig att känna dig stabil och säker.

    Litiumbatteri: batterit i elmopeden är ett litiumbatteri som har hög kapacitet, låg vikt, lång livslängd. Observera att batteriets livslängd beror till stor del på användningen.

    Efter lång tid, mycket körning och lång lagring kan det hända att elmopedens batterikraft inte längre är tillräcklig. Ladda alltid batterit före användning.

    Batteriet påverkas också av temperaturen. Dess temperaturområde är från -20 ° C till 45 ° C. Om temperaturen är för långsam minskar den effektiva kapaciteten med 20% -30%. om temperaturen är för hög påverkas livslängden. Så vi föreslår att batteriet ska laddas i rumstemperatur 10 ° C ~ 25 ° C.

    Ta ut det fulladdade batteriet och ladda det i 2 timmar varannan månad om det finns en långsiktig förbrukning.

    Laddare: Detta är en helautomatisk intelligent laddare, som är den viktigaste delen för att leverera ström till litiumbatteriet. Dessutom kan laddaren, som är utformad som helautomatisk, flytta sig till att ladda i tre steg. Dessutom kan det laddas på alla 220 V vägguttag.

    Placera laddaren på en sval och ventilerad plats vid laddning och förvara den från hög värme och eldkälla. Lägg inte laddaren i vatten eller låt den smälta av hög temperatur till följd av laddningsskador. Anslut först laddarens utgångskontakt till batteriets laddningsuttag. Därefter sätter du in laddarens ingångskontakt till nätaggregatet. Om strömmen har gått igenom kommer den röda lampan att lysa. Efter avslutad laddning ska du först ta bort nätkontakten och sedan kontakten ansluten till batteriet. Den här proceduren ska inte göras tvärtom.

    Det tända röda ljuset visar att laddaningen pågår. När strömmen är full och det gröna ljuset lyser, kan man avsluta laddningen. Man kan låta den ladda 1 timme utöver detta för att öka laddningsgraden ytterligare, men vanligtvis bör den konstanta laddningstiden inte överstiga 7 timmar.

    (Om lampan inte växlar till grönt efter 7 timmars laddning, vänligen sluta ladda med en gång.)

    Laddarens säkerhetsanvisningar och råd

   6. När du laddar, använd den ursprungliga laddaren som vi erbjuder, annars kan vi inte garantera en skadefri uppladdning.

   7. Lägg inte laddaren ute eftersom den lätt förstörs på grund av regn och fukt. Ändra inte den ursprungliga funktionen, kretsar, elektriska komponenter och andra strukturer själv. Om prestandan för hela fordonet och de elektriska komponenterna blir låg på grund av ändringen av de ursprungliga kretsarna och de elektriska komponenternas parametrar, kan vi tyvärr inte ta något ansvar.